PROGRAM »GIMNASTIKA ZA VSE«

Program predstavlja razvoj dečka/deklice v rekreativnega ali tekmovalnega telovadca. Vadba je zasnovana na postopnem in prijaznem telesnem in gibalnem razvoju. Program vsebuje pestro paleto gimnastičnih prvin ženske in moške športne gimnastike. Dečki/deklice so razvrščeni v starostne skupine oziroma glede na strokovno oceno trenerja. Tekmovalci so nadalje razvrščeni v skupine glede na osvojeno znanje, ki ga določa program, kar pomeni, da so člani Gimnastične zveze Slovenije. Člani se lahko udeležujejo tekem v programu »gimnastika za vse« Gimnastične zveze Slovenije.

Tekmovalne kategorije

  • Cicibani/cicibanke – stari 6 do 8 let
  • Mlajši dečki/mlajše deklice – stari 9 do 11 let
  • Starejši dečki/deklice – stari 12 do 14 let
  • Mladinci/mladinke – stari 15 do 17 let
  • Člani/članice – od 18 let dalje

Dečki/deklice bodo s primernim delom lahko osvojili osnovne elemente gimnastike na štirih orodjih (dečki: parter, preskok, bradlja, drog in deklice: preskok, dvovišinska bradlja, gred, parter). Razvili bodo pravilno gibanje, lepo in pravilno telesno držo, spretnost, lepoto in eleganco gibanja. Ob izvajanju številnih akrobatskih in orodnih elementov, ki otrokom predstavljajo pravo zabavo in veliko potrditev ob osvojitvi le teh, dodajo otroku še določeno mero samodiscipline, poguma, odločnosti, motivacije in odgovornosti.

TEKMOVALNI PROGRAM OBVEZNIH VAJ

Tekmovalni program obveznih vaj za starostne skupine 7 – 15 let v moški športni gimnastiki je namenjen otrokom in mladini, ki so v društvu usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport. Pravilnik je sestavljen iz: pravil za udeležence tekmovanj, pravil za ocenjevanje tekmovalnih sestav, predpisanih tekmovalnih sestav in tehničnih pravil za tekmovanji Pokal Slovenije in državno prvenstvo. Gre za pozoren izbor tistih osnovnih prvin, ki ob primernem izvajanju, omogočajo kasnejšo nadgradnjo le‐teh in posledično tudi uspešne nastope tekmovalcev v kasnejših mladinskih in članskih kategorijah, tudi na mednarodnem nivoju. Namen tekmovalnega programa obveznih vaj je usmerjati tekmovalce k usvojitvi tekmovalčevega gimnastičnega znanja v skladu z njegovimi psihofizičnimi potenciali. Program je strokovno in metodološko dovršen in predstavlja pomemben prispevek k nadaljnjemu razvoju športne gimnastike v Sloveniji.

Tekmuje se na šestih orodjih: parter, konj z ročaji (jurček), krogi, preskok, bradlja, drog.

Tekmuje se v naslednjih starostnih skupinah:

Mlajši dečki ali MDI (7 do 9 let)
  • Obvezne vaje 1 (OV1) za tekmovalce stare 7 let
  • Obvezne vaje 2 (OV2) za tekmovalce stare od 8 do 9 let
Starejši dečki ali SDI (10 do 13 let)
  • Obvezne vaje 3 (OV3) za tekmovalce stare od 10 do 11 let
  • Obvezne vaje 4 (OV4) za tekmovalce stare od 12 do 13 let
Kadeti ali KDI (14 do 15 let)
  • Obvezne vaje 5 (OV5) za tekmovalce stare od 14 do 15 let.

STOPENJSKI TEKMOVALNI SISTEM

Vsebinsko treningi temeljijo na 1. in 2. stopnji tekmovalnega sistema v ženski športni gimnastiki, kjer je delo že bolj sistematično. Tu dekleta trenirajo s predhodnim znanjem, stara od 8 do 10 let. Dekleta uvajamo v tekmovalni šport in jih seznanjamo s pravili gimnastičnih tekmovanj na državnem nivoju. Trening je zasnovan tako, da preko preprostih, naravnih in elementarnih gibanj, postopoma prerašča v kompleksne gibalne strukture.

Tekmovalke, stare od 9 do 16 let, trenirajo 3x tedensko ali več. Treningi so intenzivnejši, njihova vsebina pa je vezana na elemente od 3. do 7. stopnje tekmovalnega sistema v ženski športni gimnastiki. Tukaj se dekleta udeležujejo vseh tekmovanj državnega nivoja in nekaterih mednarodnih tekmovanj. Zato tudi trenerji težimo k natančni in kar se da popolni izvedbi, tako s tehničnega kot z estetskega vidika. Poleg vseh gibalnih sposobnosti je tukaj zelo pomemben razvoj gibljivosti, moči in tehnike posameznih prvin.

PROGRAM »SOKOLČKI«

Program je v prvi vrsti namenjen otrokom med 5. in 10. letom starosti, ki se bodo z osvojenim športnim znanjem kasneje zlahka vključili tudi v druge športne dejavnosti. Vsebuje tri težavnostne sklope za deklice in tri za dečke. Uspešno zaključeni sklopi bodo nagrajeni z zlatim, srebrnim ali bronastim sokolčkom. Preverjanja se izvajajo v matičnih okoljih, vsi pa imajo možnost svoje znanje preveriti na področnih oziroma državnih srečanjih.

Telovadni elementi, ki jih tekmovalci-ke morajo prikazati za pridobitev teh priznanj, morajo biti izvedeni vsi. Dečki izvajajo sestave in elemente na preskoku, parterju, bradlji, drogu, krogih in mali prožni ponjavi. Deklice pa na preskoku, parterju, dvovišinski bradlji, gredi in mali prožni ponjavi.

Program je sestavila Sokolska zveza Slovenije.

PREDŠOLSKA VADBA

Vadba je namenjen otrokom, starim od 3 do 6 let. S prilagojenimi dejavnostmi pod nadzorom športnih pedagogov otroci razvijajo gibalne in funkcionalne sposobnosti ter se postopoma spoznavajo z osnovnimi prvinami gimnastike. Vadba je prilagojena otrokovem razvoju in starosti. Program je sestavljen iz elementarnih iger, naravnih oblik gibanja, gimnastičnih vaj, osnovnih elementov akrobatike in aktivnosti za sproščanje. Cilj programa je, da do konca šolskega leta otroci usvojijo vsa osnovna gibanja in nekatere osnovne gimnastične prvine.

VADBA ZA STARŠE

Telovadba za starše je nizko intenzivna skupinska vadba, ki vsakemu posamezniku omogoča prilagoditev intenzivnosti na lastne sposobnosti. Primerna je tako za začetnike, kot tudi za posameznike s poškodbami in omejitvami. Pred začetkom se posvetujemo o intenzivnosti, načinu ter morebitnimi omejitvami. Vadba traja 60 minut. Sestavljena je iz različnih gimnastičnih vaj, vaj za krepitev mišic, raztezanja, ravnotežnih vaj in sproščanja. Na vsaki vadbeni enoti se dela na celotnem telesu. Razlogi za redno vadbo so preprečevanje izgube kostne mase, ohranjanje telesne kondicije, pozitivni vpliv na dihalni in gibalni sistem, boljša kvaliteta življenja in druženje. Poleg fizičnih koristi se vam s pomočjo vadbe izboljša počutje, postanete bolj umirjeni, na ta način pa si zagotovite bolj kakovostno življenje in manj zdravstvenih težav.

GIMNASTIKA V OSNOVNIH ŠOLAH »GIMKO«

Namen projekta je omogočiti gimnastično udejstvovanje vsakemu učencu prve triade v vseh slovenskih regijah ne glede na socialni status in kraj bivanja. V okviru programa rekreativne športne gimnastike v osnovnih šolah se učenci že v sklopu raznolikih oblik ogrevanja soočajo z naravnimi oblikami gibanja in elementi gimnastične abecede, ki jih bodo nujno potrebovali za uspešno usvajanje akrobatskih in gimnastičnih prvin v skladu s svojo starostjo in sposobnostjo, za kar bomo poskrbeli s prilagojenimi programi za posamezne starostne skupine otrok (stopenjski sistem vadbe kot program vadbe). Otroci bodo zadovoljevali potrebo po gibanju z izvajanjem naravnih oblik gibanja, razvijali koordinacijo in gibalne ter funkcionalne sposobnosti. Spoznali bodo različne načine ogrevanja, njegov namen in kaj pomeni biti hiter, močan, gibljiv, natančen in vzdržljiv.

Koristne povezave

Sponzorji